快捷搜索:  as  test  as aNd 8=8  www.ymwears.cn  set|set&set  !--  M0TK89kQ  !(()&&!|*|*|

木兰花慢(寿具舍使母夫人)

木兰花慢(寿具舍使母夫人)原文
翠阴春画永,乍帘幕、暖飘喷鼻。正玉节来归,斑衣戏舞,□□荧煌。椿期始开九秩,看芝兰、奕叶早传芳。都把一门瑞气,酿成九蕴霞觞。
相将。诏墨趣星郎。乐事未渠央。渐锦封鸾诰,鱼轩象服,争贲萱堂。西池献桃未熟,醉西湖、日日想偏长。紫燕黄鹂院落,牡丹红药韶光。
木兰花慢(寿具舍使母夫人)拼音解读
cuì yīn chūn huà yǒng ,zhà lián mù 、nuǎn piāo xiāng 。zhèng yù jiē lái guī ,bān yī xì wǔ ,□□yíng huáng 。chūn qī shǐ kāi jiǔ zhì ,kàn zhī lán 、yì yè zǎo chuán fāng 。dōu bǎ yī mén ruì qì ,niàng chéng jiǔ yùn xiá shāng 。
xiàng jiāng 。zhào mò qù xīng láng 。lè shì wèi qú yāng 。jiàn jǐn fēng luán gào ,yú xuān xiàng fú ,zhēng bēn xuān táng 。xī chí xiàn táo wèi shú ,zuì xī hú 、rì rì xiǎng piān zhǎng 。zǐ yàn huáng lí yuàn luò ,mǔ dān hóng yào shí guāng 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: